10
COMMU
THESIS
EXHIBITION
COMPUTER FOR COMMUNICATION
COLLEGE OF SOCIAL COMMUNICATION INNOVATION
SRINAKARINWIROT UNIVERSITY
PROJECT 8 : SixtyNine Barber
CLASS : BUSINESS | TYPE : A
เป็นแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับช่างตัดผมและลูกค้าของร้าน SixtyNine Barber ด้วยขนาดร้านที่ไม่ใหญ่และจำนวนช่างที่มีน้อยทำให้การรับมือกับคิวที่มีเยอะอาจสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้แก่ช่างได้ เพื่อลดภาระให้กับช่างที่ต้องคอยบริการลูกค้าในร้านและตอบคำถามลูกค้าที่สอบถามเรื่องคิวเข้ามาในหลากหลายช่องทางไปด้วย รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีเวลาว่างมากพอกับการจองหรือรอคิว แอปพลิเคชันนี้จึงสามารถที่จะให้ลูกค้าติดตามคิวของช่างแบบ Real Time พร้อมทั้งจองคิวในแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
กวินพัฒน์ วิสารธนาวัฒน์
เจษฎา เวสา
ธราธร ละอองทิพรส